IPAM
Tiếng Việt English

DỰ ÁN LEGATO

Dự án Kỹ thuật Thâm canh và Công nghệ Sinh thái – Công cụ đánh giá rủi ro và Cơ hội của hệ thống sản xuất lúa nước tưới(Land-use intensity and Ecological Engineering – Assessment Tools for risks and Opportunities in irrigated rice based production systems) – LEGATO

http://www.legato-project.net/

1.      Giới thiệu chung
       LEGATO là viết tắt của Dự án “Kỹ thuật Thâm canh và Công nghệ Sinh thái – Công cụ đánh giá rủi ro và Cơ hội của hệ thống sản xuất lúa nước tưới” được triển khai trong thời gian từ 01/03/2011 đến 29/2/2015.
        Tiêu chí của LEGATO là xây dựng hệ thống canh tác lúa nước bền vững, có thể thích nghi với các biến động toàn cầu ngày càng tăng. Mục tiêu tổng quát của chương trình sẽ xây dựng những qui trình ứng dụng thực hiện trong khung “công nghệ sinh thái” – dựa trên yêu cầu cấp bách hiện nay, việc này sẽ bao gồm thiết kế, điều tra, theo dõi và cấu trúc của các hệ sinh thái.
Dự án có kế hoạch để định lượng sự phụ thuộc của các chức năng của hệ sinh thái và các dịch vụ mà họ tạo ra trong hệ thống nông nghiệp trong ba khu vực ở Đông Nam Á: Malaysia (Đề án thủy lợi Muda), Việt Nam (tỉnh Tiền Giang ở ĐBSCL và thung lũng sông Hồng từ khu vực miền núi Tây Bắc đến đồng bằng) và Philippines (Trung Luzon từ Banaue đến Cabanatuan).
Cơ sở hoạt động của LEGATO là hướng dẫn phát triển chức năng sinh thái (ecosystem functions) và dịch vụ sinh thái (ecosystem services) phù hợp điều kiện văn hóa – xã hội và tự nhiên tại địa phương, nhằm giúp nông dân tại khu vực Nam và Đông Nam Á xây dựng hệ thống nông nghiệp bền vững, có khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu gây ra. Trong thời gian tới, nhu cầu về sự đa dạng và năng suất của cây trông chắc chắn sẽ tăng cao. LEGATO sẽ phân tích tiềm năng của “công nghệ sinh thái” để đạt được mục tiêu trên, đồng thời thử nghiệm tính hoàn thiện và khả năng chuyển giao qua các vùng miền. Bước tiếp theo là hợp tác với cơ quan Nông nghiệp và Khuyến nông địa phương là những đơn vị đồng hành. Việc ứng dụng sẽ bao gồm đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái rủi ro và cơ hội trong quá trình áp dụng những thay đổi trong cường độ sử dụng đất, đa dạng sinh học và khí hậu.
Legato là một dự án mà hiển thị các xu hướng hợp tác của các nhà khoa học giữa các quốc gia khác nhau trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hiện nay có 7 quốc gia và gần 100 nhà khoa học tham gia dự án này. Thỏa thuận này đảm bảo hiệu quả của lĩnh vực học tập và sự thành công và ứng dụng của dự án để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phát triển nông nghiệp bền vững trong mọi lĩnh vực tại Việt Nam và các nước khác. Trong 3 năm qua, nhờ những kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng của nó, dự án Legato đã có những đóng góp đáng kể cho sự hợp tác học thuật giữa các nước và sự phát triển bền vững trên lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam và Đông Nam Á khác .

      Dự án đã bắt đầu vào ngày 01 tháng ba năm 2011. Hắng năm, Ban điều phối dự án đã tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo đã được tổ chức trong khuôn khổ dự án như cuộc họp tại Penang, Malaysia , Hội nghị ở Banaue  (Philippines) và Tiền Giang (Việt Nam) . Với khẩu hiệu " giảm đầu vào nhưng đầu ra hiệu quả " các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học từ dự án Legato đã tham gia các cuộc thực địa và điều tra tại Banaue, Los Banos, Munos (Philippines), Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lào Cai và Tiền Giang (Việt Nam) . Tất cả các bên liên quan tại các địa phương có triển khai hoạt động của dự án đều chủ động tiến hành các nghiên cứu, đóng góp tích cực cho việc giúp các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan cấp tỉnh và nông dân các tỉnh nhận thức rõ ràng và hoan nghênh dự án.


2. Quá trình hợp tác

        Đóng vai trò là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn , Đại học Quốc gia Các - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã chú trọng nghiên cứu và học tập kinh nghiệm từ các dự án Legato. Trong hơn 65 năm từ khi thành lập , trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã được các nghiên cứu hàng đầu và trung tâm đào tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn , trong đó có nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cán bộ có trình độ phục vụ quốc phòng và phát triển. Cho đến nay , có 16 khoa và 13 trung tâm nghiên cứu trong các trường đại học . Trong số 13 trung tâm nghiên cứu , Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA) được đánh giá là Trung tâm hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phân tích và tham vấn chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Chính sách Môi trường.
         Từ năm 2002, CEPSTA đã phối hợp với các trường đại học và một số tổ chức thực hiện các nghiên cứu liên quan đến môi trường như xung đột môi trường, tranh chấp môi trường, an ninh môi trường và phát triển bền vững trong và ngoài nước ... và tham gia như một đối tác của dự án Legato ở Việt Nam. Đây được coi là một trong những bước tiến đáng kể của sự phát triển trong lĩnh vực học thuật của CEPSTA. Nhờ những nỗ lực không ngừng, Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA) đã đạt nhiều kết quả trong nghiên cứu và phát triển, và được nâng cấp lên thành Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) trong năm 2013 theo Quyết định số 876 QĐ/XHNV-TC của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 16 tháng 4 năm 2013. Kế thừa những thành tựu hơn 10 năm phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách, Viện Chính sách và Quản lý tiếp tục triển khai các dự án quốc tế đã ký kết, trong đó có Dự án Legato.
Một số hoạt động đã triển khai:
Năm 2011:
-         Ký kết thỏa thuận Dự án
-         Tham gia Hội thảo Khởi động Dự án tại Penang, Malaysia.
Năm 2012:

-         Tổ chức chuyến thực địa tại Sapa vào tháng 1/2012 thực hiện phỏng vấn các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cán bộ địa phương và nông dân địa phương tại Trung Chải, Tả Van, Tả Phìn.
-         Hỗ trợ thực tập sinh người Đức Anja Muller tiến hành Luận văn về Phát triển bền vững trong khu vực trồng lúa - Một ứng dụng khung mẫu dịch vụ hệ sinh thái trong hệ thống canh tác khác nhau và cường độ sản xuất liên quan.
-         Tham gia Hội thảo tập huấn về “Công nghệ sinh thái và thâm canh đất trong hệ thống sản xuất lúa nước – Đánh giá rủi ro và cơ hội” tại Tiền Giang trong các ngày từ 5-9/3/2012.
-         Tham gia Hội thảo và thực địa tại Banaue, Phillippines.
Năm 2013:
-         Tổ chức Hội thảo Dự án LEGATO từ ngày 8-12/4/2013 và tổ chức thực địa tại Hải Dương, Vĩnh Phúc và Sapa từ 12-17/4/2013.
-         Tham gia các hoạt động khác của Dự án.
Trong suốt quá trình triển khai dự án, các chuyên gia của IPAM đã tham gia các nghiên cứu và viết các xuất bản phẩm quốc tế. Bên cạnh đó, IPAM cũng thường xuyên liên hệ với mạng lưới các bên liên quan tại các 3 tỉnh Sapa, Hải dương, Vĩnh Phúc, hỗ trợ các chuyên gia của LEGATO trong việc khai thác các dự liệu và kết quả thực địa cho các nghiên cứu đang tiến hành, đồng thời cũng để  tiếp tục triển khai các hoạt động của năm 2014.

 

Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 16032 khách hàng bình chọn