IPAM
Tiếng Việt English

NEWS LETTER: NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

NEWS LETTER: NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
 

1.Tên sách: Bản tin nội bộ về nghiên cứu học thuật trong phân tích chính sách

2.Tác giả:  Nhiều tác giả

3. Hình ảnh minh họa: 

- Sản phẩm dự án, 2011.
- 39 trang, khổ 21x29cm.

4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:

Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA) biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Nghiên cứu học thuật trong phân tích chính sách được xuất bản tháng 1 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về công nghệ và mạng lưới trong thời điểm bấy giờ:
Hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
Tổng quan về quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Vài nét về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tổng quan về sự tham gia của đại biểu quốc hội vào quy trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết.
Ngoài ra, ấn phẩm còn điểm qua các sự kiện nổi bật về nghiên cứu học thuật trong phân tích chính sách

Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280627 khách hàng bình chọn