IPAM
Tiếng Việt English

Projects

Trải qua hơn 10 năm phát triển từ khi còn là một chương trình nghiên cứu hình thành vào năm 1999, phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA) năm 2007 và  trở thành Viện Chính sách và Quản lý như ngày nay, IPAM đã triển khai thực hiên hơn 15 dự án quốc tế như: Dự án Vietnam – Rosa Luxemburg về nghiên cứu chính sách (2002-2012), Dự án Cải cách giáo dục ở Việt Nam (2008-2013), Dự án về Phân tích, so sánh sự khác biệt về cải cách khu vực công giữa Hàn quốc và các quốc gia Đông Nam Á (2010-2015)….
Viện còn tổ chức thường niên các hội thảo quốc tế liên quan đến lĩnh vực chính sách, tổ chức tọa đàm chuyên môn, các khóa đào tạo ngắn hạn, dịch và xuất bản các ấn phẩm trong lĩnh vực chính sách và quản lý…
 
← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • USSH
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Lund University
  • IDRC
Member area
INSTITUTE OF POLICY AND MANAGEMENT
Address: 2nd Floor, Block D, No.336 Nguyen Trai Street – Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
Tel: 04.35587547
Website: ipam.edu.vn | Email: ipam@ussh.edu.vn
 
Projects Projects By Projects 5 sao trên 15102 khách hàng bình chọn