IPAM
Tiếng Việt English

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, 
NGHIÊN CỨU VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
 

1.Tên sách: 
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Kỷ yếu tọa đàm, nhà xuất bản Lao động , 2008.
- 206 trang, khổ 17x21cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo,nghiên cứu và hoạch định chính sách trong thời kỳ hội nhập” là sản phẩm của buổi tọa đàm  cùng tên được tổ chức vào tháng 12 năm 2008, do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách phối hợp với quỹ RLS tổ chức nằm trong khuôn khổ của dự án chính sách. Tọa đàm đã thu hút được rất nhiều học giả trong và ngoài nước đến từ các tổ chức như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… và các học giả từ cộng hòa Liên bang Đức.
Other
Partners
  • USSH
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Lund University
  • IDRC
Member area
INSTITUTE OF POLICY AND MANAGEMENT
Address: 2nd Floor, Block D, No.336 Nguyen Trai Street – Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
Tel: 04.35587547
Website: ipam.edu.vn | Email: ipam@ussh.edu.vn
 
Institute of Policy and Management Institute of Policy and Management By Institute of Policy and Management 5 sao trên 501073 khách hàng bình chọn