IPAM
Tiếng Việt English

TỌA ĐÀM MẠNG LƯỚI: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

TỌA ĐÀM MẠNG LƯỚI: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

 
1.Tên sách: Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Tài liệu Tham khảo, 2011.
- 50 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tài liệu tập hợp các báo cáo của Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách. Các báo cáo tiêu biểu: về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam; các tổ chức công nghiên cứu chính sách ở Việt Nam; hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.
Other
Partners
  • USSH
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Lund University
  • IDRC
Member area
INSTITUTE OF POLICY AND MANAGEMENT
Address: 2nd Floor, Block D, No.336 Nguyen Trai Street – Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
Tel: 04.35587547
Website: ipam.edu.vn | Email: ipam@ussh.edu.vn
 
Institute of Policy and Management Institute of Policy and Management By Institute of Policy and Management 5 sao trên 507898 khách hàng bình chọn