IPAM
Tiếng Việt English

Dự án quốc tế

LEGATO là viết tắt của Dự án “Kỹ thuật Thâm canh và Công nghệ Sinh thái – Công cụ đánh giá rủi ro và Cơ hội của hệ thống sản xuất lúa nước tưới” (Land-use intensity and Ecological Engineering – Assessment Tools for risks and Opportunities in irrigated rice based production systems) được triển khai trong thời gian từ 01/03/2011 đến 29/2/2015.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã bắt đầu hợp tác với Viện Rosa-Luxemburg Cộng hoà liên bang Đức từ cuối năm 2002 với Dự án đầu tiên có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam-Rosa Luxemburg Project on Policies Studies. Mục tiêu của dự án là tập trung nghiên cứu những cơ sở kinh tế, xã hội, văn hoá của quá trình hoạch định chính sách, nhất là trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Kể từ khi triển khai dự án đến nay, hàng loạt các nghiên cứu khoa học; các khóa tập huấn, các tọa đàm, hội thảo khoa học về chính sách, quy trình hoạch định chính sách, các kỹ thuật ra quyết định chính sách… 
Dự án“Lựa chọn lý luận cánh Tả cho Việt Nam trong sự chuyển đổi từ kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường” được tiến hành vào tháng 12 năm 2009 và tháng 12 năm 2010 với mục tiêu là cập nhật thông tin về các vấn đề lý thuyết liên quan đến những đảng cánh Tả trong bối cảnh phức tạp của sự thay đổi kinh tế xã hội. Kể từ khi ký kết đến nay, hàng loạt các Dự án khác về Lựa chọn Lý luận Cánh tả được tiếp tục triển khai và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Dự án quốc tế Dự án quốc tế By Dự án quốc tế 5 sao trên 16029 khách hàng bình chọn