IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu

1. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo thường niên, đề án, chương trình, dự án trong nước và quốc tế do Viện tổ chức xây dựng ý tưởng, đăng ký nhiệm vụ, đấu thầu triển khai hoặc do đặt hàng từ các cá nhân và đơn vị khác.

2. Tham gia xây dựng nghị định thư, diễn đàn khu vực và quốc tế trong vấn đề chính sách và phát triển

3. Xuất bản, dịch thuật các ấn phẩm, giáo trình, các báo cáo, tài liệu chuyên ngành Khoa học chính sách, Chính sách công, Quản lý công,....và liên kết xuất bản với các tổ chức quốc tế.

4. Hình thành thư viện trực tuyến, phát triển các chuyên mục có tính tương tác trong lĩnh vực nghiên cứu về chính sách và quản lý trên Website Viện, nhằm tăng cường kết nối với mạng lưới các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước.

← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Nghiên cứu Nghiên cứu By Nghiên cứu 5 sao trên 37192 khách hàng bình chọn