IPAM
Tiếng Việt English

Đào tạo

- Tham gia đào tạo sau đại học các ngành liên quan đến lĩnh vực chính sách và quản lý như: Chính sách công, Quản lý công, Chính sách khoa học và công nghệ, Quản lý khoa học và công nghệ và một số ngành và phân ngành có liên quan khác;
 
- Tham gia đào tạo các khóa ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh vực chính sách và quản lý;
 
- Hợp tác liên kết với các đối tác trong và ngoài nước mở các khóa học ngắn hạn, các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách, ra quyết định chính sách…;

- Hợp tác trao đổi chuyên gia, mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho đối tượng là các nhà quản lý cấp cao.
← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Đào tạo Đào tạo By Đào tạo 5 sao trên 4499 khách hàng bình chọn