IPAM
Tiếng Việt English

Thành Viên IPAM

1. Viện trưởng: PGS.TS. Đào Thanh Trường

Phó Viện trưởng Đào Thanh TrườngNăm sinh: 1980.
Email: truongdt@vnu.edu.vn; truongkhql@gmail.com
Đơn vị công tác: Phòng 504 nhà E, Trường ĐH KHXH&NV hoặc Phòng 208 nhà D, Viện Chính sách và Quản lý.
Học hàm: Phó Giáo sư.                             Năm phong: 2016.
Học vị: Tiến sĩ.                                           Năm nhận: 2010.
Quá trình đào tạo:
2001: Cử nhân ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2004: Thạc sĩ ngành: Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2010: Tiến sĩ ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu chính sách và quản lý (phân tích và đánh giá chính sách, tiêu chí đánh giá chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội); Chính sách và quản lý khoa học và công nghệ (Di động xã hội của nhân lực KH&CN; Chính sách khởi nghiệp sáng tạo; Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới; Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Quản lý tổ chức KH&CN).
Thông tin thêm: 
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/llkh/Ban-Giam-hieu/PGS-TS-Dao-Thanh-Truong/
Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547

2. Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS.TS Vũ Cao Đàm

PGS.TS Vũ Cao Đàm là Viện trưởng sáng lập Viện Quản lý Khoa học và Công nghệ, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (1978-1992); Nguyên Giám đốc sáng lập Trung Tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách(2007-2013), nay là Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV (2013 đến nay). Hiện PGS. Vũ Cao Đàm là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo của Viện Chính sách và Quản lý.

PGS. Vũ Cao Đàm tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1961 và trở thành giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Vào những năm đầu thập niên 1970, thầy đi học nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ tại Liên Xô. Từ năm 1983,

Chủ tịch hội đồng khoa học Vũ Cao Đàm

PGS. Vũ Cao Đàm bắt đầu có những hoạt động kiêm nhiệm đào tạo tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đầu tiên là hướng dẫn luận văn với các chủ đề liên quan đến cuộc Cách mạng Khoa học và Công nghệ hiện đại tại Khoa Triết học, Khoa Xã hội học – Tâm lý học, và từ giữa thập niên 1990, thầy đã chuyển hẳn về làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. PGS.TS. Vũ Cao Đàm là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu chính sách, khoa học và công nghệ luận, lý thuyết hệ thống và điều khiển học, lý thuyết trò chơi, lý thuyết quyết định…PGS.TS. Vũ Cao Đàm là người sáng lập Các chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý KH&CN và Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý KH&CN đầu tiên của Việt Nam, hiện đang triển khai tại Khoa Khoa học Quản lý.

PGS.TS.Vũ Cao Đàm đã tham gia giảng dạy 40 các khóa tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách dành cho cán bộ các văn phòng Trung ương, các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở tại các tỉnh thành trong cả nước. PGS.TS. Vũ Cao Đàm cũng là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên hơn 20 ấn phẩm về chính sách, quản lý khoa học và công nghệ, trong đó có 02 sách chuyên khảo “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách”(2011) và “Kỹ năng đánh giá chính sách” (2017) được viết theo đặt hàng của Văn phòng Quốc hội, đã được trao tặng Thư viện Quốc hội, góp phần đưa các ấn phẩm này phục vụ công việc của các Đại biểu Quốc hội.


Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547

 

3. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Giảng viên, Trợ lý đối ngoại

Giảng Viên, Trợ lý đối ngoại Nguyễn Thị Quỳnh Anh

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh tốt nghiệp cử nhân (2011) và nhận bằng Thạc sỹ Khoa học Quản lý (2015) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2022, Quỳnh Anh đã nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quỳnh Anh làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA) - nay là Viện Chính sách và Quản lý, từ năm 2011 đến nay. Hiện tại, Quỳnh Anh là trợ lý đối ngoại, phụ trách trách nhiệm triển khai các dự án hợp tác quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Quỳnh Anh là nghiên cứu chính sách, quản lý nhân lực KH&CN, xã hội học khoa học, công nghệ và môi trường...Ngoài ra, Quỳnh Anh cũng tham gia công tác giảng dạy môn Các Phương pháp nghiên cứu khoa học và trợ giảng một số môn học khác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ  liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547
 

4. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh: Giảng viên - Trợ lý Nghiên cứu khoa học

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc AnhSau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ bằng giỏi hệ cử nhân Chất lượng cao, Ngọc Anh được giữ lại làm việc tại Trung tâm Nghiên Cứu và Phân tích Chính sách. Hiện nay, Ngọc Anh đang tiếp tục học Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công Nghệ. Ngọc Anh tham gia cộng tác viên cho các đề tài của Trung tâm CEPSTA từ năm 2011 và chịu trách nhiệm các chương trình, dự án trong nước.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 5587547

 

 

5. Trần Thị Bích Phượng: Kế toán

Quản lý văn phòng Trần Thị Bích Phượng

ThS.NCS Trần Thị Bích Phượng tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà nội. Hiện nay, ThS.NCS Trần Thị Bích Phượng đang tiếp tục theo học Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công Nghệ tại Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

ThS Trần Thị Bích Phượng bắt đầu làm việc từ năm 2009 với nhiệm vụ kế toán viên cho các đề tài, dự án của Viện Chính sách và Quản lý.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547

 

 

6. TS. Phạm Minh Thúy : Kế toán

TS. Phạm Minh Thuý có bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ, bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác tài chính kế toán và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Hiện nay TS. Phạm Minh Thuý đang phụ trách kế toán của Viện ngoài ra cô còn tham gia giảng dạy một số môn học tại Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 

 

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 55875477. ThS Vũ Huyền Trang: Chuyên viên
Vũ Huyền Trang tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, Huyền Trang đang phụ trách quản lý thư viện và là trợ lý hành chính văn phòng tại IPAM. Huyền Trang còn tham gia vào các chương trình dự án hợp tác quốc tế của ViệnĐịa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547


8. Trần Tiến Anh: Nghiên cứu viên

NCV Trần Tiến Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ bằng giỏi hệ cử nhân Chất lượng cao tại Khoa Khoa học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2016). Hiện nay, Tiến Anh đang thực hiện các công việc nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu, tham gia tổ chức các hội thảo khoa học, tham gia trợ giảng một số môn học, quản trị, vận hành website tại Viện Chính sách và Quản lý. Bên cạnh đó, Tiến Anh tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Khoa Khoa học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547 9. Nguyễn Thu Trang: Nghiên cứu viên

NCV Nguyễn Thu Trang tốt nghiệp chuyên ngành Xã hôi học tại Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2015). Hiện nay, Thu Trang đang thực hiện các công việc nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu, tham gia tổ chức các hội thảo khoa học, dự án của Viện Chính sách và Quản lý. Bên cạnh đó, Thu Trag tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ Xã hội học tại Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 0243. 5587547
← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Thành Viên IPAM Thành Viên IPAM By Thành Viên IPAM 5 sao trên 17374 khách hàng bình chọn