IPAM
Tiếng Việt English

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN CÁNH TẢ

1.      Giới thiệu chung
Dự án“Lựa chọn lý luận cánh Tả cho Việt Nam trong sự chuyển đổi từ kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường” được tiến hành vào tháng 12 năm 2009 và tháng 12 năm 2010 với mục tiêu là cập nhật thông tin về các vấn đề lý thuyết liên quan đến những đảng cánh Tả trong bối cảnh phức tạp của sự thay đổi kinh tế xã hội. Kể từ khi ký kết đến nay, hàng loạt các Dự án khác về Lựa chọn Lý luận Cánh tả được tiếp tục triển khai và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
Các hoạt động chủ yếu của Dự án được kế thừa và tiếp tục triển khai hiện nay. Hoạt động chủ yếu của Dự án là tổ chức các tọa đàm, hội thảo, viết các nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm trong nước và quốc tếtrong lĩnh vực nghiên cứu lý luận Cánh tả nói chung và nghiên cứu cơ sở lý luận của Cánh tả cho Việt Nam nói riêng.Kết quả của Dự án đãđưa ra các hướng nghiên cứu mới về Cánh tả, đồng thời cũngthúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực khoa học chính trị, khoa học lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nói riêngvà ngành khoa học, giáo dục Việt Namnói chung. Bên cạnh đó, thông qua trao đổi học thuật giữa các chuyên gia quốc tế và trong nước, một mạng lưới nghiên cứu về lĩnh vực lý luận Cánh tả được mở rộng, góp phần tăng cường quá trình trao đổi học thuật và giúp các chuyên gia của Việt Nam tiếp cận với những hệ thống lý thuyết hiện đại và các kinh nghiệm trong phát triển đất nước của các quốc gia trên thế giới.
2.      Quá trình triển khai các Dự án về Lựa chọn Lý luận Cánh Tả
Giai đoạn 2009-2010
Dự án đã đưa ra những gợi ý cấp thiết cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi khó khăn này. Dự án đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các học giả, các giáo sư, các nhà nghiên cứu về tư tưởng cũng như các nhà nghiên cứu về kinh tế. Các buổi tọa đàm, hội thảo xoay quanh những vấn đề liên quan đến những lý thuyết, chính sách được đề xuất bởi Đảng cánh Tả và khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, những nghiên cứu cũng chỉ ra thực tiễn những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi từ mô hình chỉ huy sang mô hình kinh tế thị trường. Từ những yếu kém đó, những ý tưởng từ Đảng cánh Tả chính là những gợi ý cho sự phát triển của một nước XHCN như Việt Nam.
Giai đoạn 2010-2011
Trong khuôn khổ Dự án năm 2010-2011, CEPSTA (IPAM hiện nay) đã thực hiện một hội thảo quốc tế về “Cơ sở lý luận của cánh Tả nhìn từ quan điểm Mác-xít” với sự tham gia của các vị lãnh đạo trong nước và các chuyên gia nước ngoài. Hội thảo đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học Việt Nam và trường ĐH KHXH&NV được biết đến như một tổ chức khoa học đầu tiên tổ chức những hoạt động liên quan đến cánh Tả. Tọa đàm về “Sự kế thừa tư tưởng của Marx trong phong trào cánh tả hiện nay” tổ chức tháng 6/2010 được triển khai xoay quanh các vấn đề về lý luận cánh tả và sự phát triển của cánh tả ở trên thế giới...
Cũng trong khuôn khổ của dự án, một khóa tập huấn quốc tế được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo trong nước và các chuyên gia nước ngoài cho các đối tượng là giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Việt Nam. ĐH KHXH&NV được biết đến như là tổ chức đầu tiên có những hoạt động tập huấn có mối liên hệ với lý thuyết cánh tả.
Hoạt động thứ ba của dự án là tổ chức nghiên cứu bao gồm 8 nghiên cứu nhỏ trong vấn đề: sự phát triển của đảng cánh tả trên thế giới, lịch sử của đảng cánh Tả, ý kiến của nhóm nghiên cứu Việt Nam về phong trào cánh Tả, những giá trị của Xã hội chủ nghĩa trong phong trào cánh Tả trên thế giới.
Hoạt động cuối cùng và cũng là hoạt động quan trọng nhất của dự án là tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham gia của các học giả uy tín, các nhà quản lý trên thế giới (Đức, Mỹ…) và Việt Nam. Cuộc hội thảo diễn ra 2 ngày, 25 và 26 tháng 11 năm 2010, chia làm 4 phiên tập trung vào các vấn đề định nghĩa của lý thuyết cánh Tả, sự cấu thành, phát triển và vận động của lý thuyết cánh Tả cũng như quá trình vận dụng vào thực tế trong đời sống chính trị ở một vài quốc gia như Đức và các nước Mỹ Latinh.
 

                                              Hình 1. Một số hình ảnh các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Cánh tả

Kết quả của dự án 2010 được đánh giá cao bởi các nhà nghiên cứu. GS Hoàng Chí Bảo – Thư ký Hội đồng lý luận TW đã đề nghị CEPSTA tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động liên quan đến cánh Tả, đặc biệt là những hội thảo quốc tế dưới sự tài trợ của RLS. Tên “Rosa Luxemburg” đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu chính trị ở Việt Nam. GS Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Nguyễn Văn Kim, GS Vũ Cao Đàm…và những nhà khoa học khác của Việt Nam đã được mời đến tham dự “Diễn đàn cánh Tả” ở California, Mỹ vào tháng 5 năm 2011.
CEPSTA (IPAM hiện nay) tổ chức những tọa đàm trao đổi, nghiên cứu và đi sâu hơn vào những vấn đề vận dụng cánh Tả như thế nào cho phù hợp, nên áp dụng trong những ngành/ lĩnh vực cụ thể nào. Ngày 6/10/2011 tại Hà Nội, CEPSTA (IPAM hiện nay) đã phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức tọa đàm về “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân nhằm duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính”. Tọa đàm được đã thu được những kinh nghiệm về vai trò của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước trong sự phát triển kinh tế ở Việt Nam và Đức; bàn về những quan điểm được đề cập trong Đại hội Đảng lần thứ 11 về vai trò của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước; tìm nguồn nhân lực cho mô hình chuyển đổi từ mô hình kinh tế chỉ huy sang mô hình kinh tế thị trường; đổi mới công nghệ và sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước; các chính sách nhằm thu hút vốn FDI…
Tham dự buổi Tọa đàm có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, Giám đốc Quỹ RLS tại Việt Nam Nadja Charaby cùng nhiều chuyên gia kinh tế đến từ Đức, Trung Quốc và Việt Nam. Khủng hoảng kinh tế cũng là cơ hội để doanh nghiệp cải cách, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm... Với những doanh nghiệp yếu kém, nên để phá sản theo quy luật để giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng thảo luận nhiều vấn đề xung quanh việc bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động sau khi doanh nghiệp giải thể, phá sản và cổ phần hóa; thực thi Luật Bảo vệ môi trường tại DN…
Tiếp theo đó, trong 2 ngày 23-24/11/2011, Trung tâm đã tổ chứctoạ đàm khoa học với chủ đề “Lựa chọn mô hình lí luận cánh tả cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Những nội dung được thảo luận trong toạ đàm đã góp phần vào việc bổ sung thêm những hiểu biết và kinh nghiệm về quá trình nghiên cứu lí luận cánh Tả ở nước ta hiện nay.Cuộc khủng hoảng tài chính đang tiếp tục diễn ra trên thế giới và tác động sâu rộng đến kinh tế cũng như cuộc sống người dân nhiều nước trên thế giới. Đây là hội thảo lần thứ 2 sau 3 năm để chúng ta tìm hiểu nguyên nhân và dự báo về những diễn biến, tác động của cuộc khủng hoảng ở quy mô thế giới, nhất là các nước đang phát triển. CEPSTA (IPAM hiện nay) mời đến hội thảo các nhà nghiên cứu cánh tả để cùng chia sẻ quan điểm, bởi vì hội thảo cần những quan điểm, cách nhìn mang tính khách quan, độc lập với những cách nhìn tiến bộ để đánh giá thực chất tình hình, đưa ra các đề xuất vì lợi ích nhân dân, vì mục tiêu phát triển con người.
Giai đoạn 2011-2012
Tiếp tục phát huy những thành tựu và những tác động tích cực từ dự án cánh Tả trước, trong khuôn khổ dự án “ Lựa chọn lý luận Cánh Tả - một so sánh quốc tế từ những kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa”, Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (IPAM hiện nay) đã tiến hành triển khai 04 nghiên cứu:
1)      21 năm (1991-2012): Xã hội dân sự ở Việt Nam và sự tham gia của XHDS trong quá trình cải cách và phát triển đất nước.
2)      Quá trình phát triển của Việt Nam từ năm 1991 đến nay – Phương pháp tiếp cận
 Địa Chính trị.
3)      Bình đẳng giới của Việt Nam.
4)      Tăng trưởng Kinh tế và Phát triển Bền vững của Việt Nam.
Nhằm thẩm định kết quả của 04 nghiên cứu nói trên, Toạ đàm trao đổi về kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Lựa chọn lý luận Cánh Tả - một so sánh quốc tế từ những kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩađã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia tham gia  đánh giá kết quả các nghiên cứu. Các ý kiến phân tích và bình luận của các chuyên gia và khách mời tham gia toạ đàm về các nội dung nghiên cứu và kết quả thảo luận và trao đổi các vấn đề nghiên cứu liên quan góp phần không nhỏ trong việc giúp các nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung và điều chỉnh nội dung các nghiên cứu trước khi chính thức công bố.
Trong ngày 29-30 tháng 11 năm 2012, Hội thảo quốc tế về“Lựa chọn lý luận Cánh Tả - So sánh kinh nghiệm của bốn quốc gia: Việt Nam, Algeria, Mozambique and Cuba”đã được tổ chức tại Hà Nội, ngoài 4 nghiên cứu của Việt Nam, khách mời hội thảo còn được nghe các báo cáo quốc tế của các học giả đến từ Algeria, Mozambique, Cuba và Đức về các vấn đề kinh tế-xã hội, bình đẳng giới, địa chính trị…Đây là hội thảo thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả vì đã đi sâu phân tích và so sánh những thuận lợi, khó khăn của các 4 quốc gia xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển hiện nay.
Giai đoạn 2012-2013    
Trong khuôn khổ dự án về“Lựa chọn Lý luận Cánh Tả cho Việt Nam trong thế giới biến đổi”, IPAM đã tổ chức Tọa đàm về“Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của hai nước xã hội chủ nghĩa: Việt Nam và Cuba” trong ngày 30 tháng 10 năm 2013 tại Hà Nội. Toạ đàm quốc tế được tổ chức với mục đích trao đổi, phân tích và đánh giá về về vai trò và sự đóng góp của xã hội dân sự với quá trình phát triển của hai quốc gia: Cuba và Việt Nam. Kết thúc Tọa đàm, các nghiên cứu sẽ được hoàn thiện và tập hợp để xuất bản Kỷ yếu Tọa đàm Quốc tế. Tọa đàm xoay quanh những ý kiến trao đổi của chuyên gia Đức, Cuba và Việt Nam về vai trò và sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự với quá trình phát triển của hai quốc gia: Cuba và Việt Nam.
Các chủ đề dự kiến trình bày trong Tọa đàm:
1 - Những đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự trong việc phát triển lý luận Cánh Tả với hai quốc gia: Việt Nam và Cuba
2 - Vai trò và cơ cấu của các tổ chức xã hội dân sự với sự phát triển của hai quốc gia: Việt Nam và Cuba
3 - Vai trò tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc giải quyết các khó khăn, mâu thuẫn tại hai quốc gia: Việt Nam và Cuba
4 - Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc duy trì cải cách kinh tế và xã hội ở hai hai quốc gia: Việt Nam và Cuba
 
 
 
 
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 16030 khách hàng bình chọn