IPAM
Tiếng Việt English

Chuyên san

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 33, No. 1, 2017
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 32, No. 4, 2016
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 32, No. 3, 2016
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 32, No. 2, 2016
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 32, No. 1, 2016
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 31, No. 2, 2015

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU JOURNAL of SCIENCE

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
POLICY AND MANAGEMENT STUDIES
Vol. 31, No. 1, 2015

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý là cơ quan ngôn luận của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường ĐH KHXH&NV và của chung giới chuyên môn, nghiên cứu. Chuyên san là ấn phẩm đầu tiên xuất bản theo quý chuyên về nghiên cứu chính sách, quản lý ở Việt Nam và là ấn phẩm khoa học nhiều kỳ thứ hai của Nhà trường. 

← BACK
  Trang12
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Chuyen san nghien cuu chinh sach va quan ly Chuyen san nghien cuu chinh sach va quan ly By Chuyen san nghien cuu chinh sach va quan ly 5 sao trên 112910 khách hàng bình chọn