IPAM
Tiếng Việt English

Thành Viên IPAM

1. Viện trưởng: PGS.TS. Đào Thanh Trường

Phó Viện trưởng Đào Thanh Trường

PGS.TS. Đào Thanh Trường hiện là Trưởng khoa khoa Khoa học Quản lý, Trưởng Bộ môn Chính sách và Quản lý KH&CN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, kiêm Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý. Là người gắn bó với Viện từ khi Viện còn là Trung tâm Nghiên Cứu và Phân tích chính sách, PGS.TS Đào Thanh Trường là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện. PGS.TS. Đào Thanh Trường tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào năm 2001, nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Xã hội học tại Trường vào năm 2004 và 2010, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2016. Khi còn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách, PGS.TS Đào Thanh Trường từng tham gia nhiều khóa tập huấn quốc tế  về “Phân tích và hoạch định chính sách”của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, Đại học Postdam, Cộng hòa Liên bang Đức, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore…và tham gia nhiều diễn đàn khoa học trong nước và nước ngoài như Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Phillippin, Trung Quốc…

Hiện PGS.TS Đào Thanh Trường tham gia giảng dạy tại các chương trình Đào tạo Tiến sĩ Quản lý KH&CN, Thạc sỹ Quản lý KH&CN và là tác giả của 02 cuốn chuyên khảo về, Chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới  (STI) của Việt Nam, Di động xã hội của nhân lực KH&CN…và là tác giả của hơn 40 công bố, trong đó có 04 bài viết đăng trên danh mục tạp chí Scopus, đồng chủ biên 02 sách chuyên khảo do Văn phòng Quốc hội đặt hàng “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách”(2011) và “Kỹ năng đánh giá chính sách” (2017). PGS.TS.Đào Thanh Trường đã tham gia giảng dạy hơn 30 các khóa tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách dành cho cán bộ các văn phòng Trung ương, các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở tại các tỉnh thành trong cả nước. 

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 5587547

2. Phó viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Viện trưởng Đào Thanh Trường

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2002, nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Trước khi chuyển về công tác tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN từ 2013, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng là Trưởng phòng Biên tập-Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Gắn bó với Viện Chính sách và Quản lý từ khi thành lập, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng trải qua vị trí là Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, hiện nay là Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp, giảng dạy kiêm nhiệm Khoa Lịch sử và Khoa Khoa học Quản lý, kiêm nhiệm nghiên cứu tại Trung tâm Biển và Hải đảo; thành viên ban biên tập, bình duyệt, công tác viên của nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

PGS. Nguyễn Mạnh Dũng là tác giả, đồng tác giả, dịch giả, đồng chủ biên của hơn 100 cuốn sách, bài báo, tham luận hội thảo trong nước và quốc tế về lịch sử thế giới, lịch sử KH&CN, chính sách và quản lý biển đảo, quản lý phát triển xã hội; đã đang chủ nhiệm, tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và các cấp.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 55875473. Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS.TS Vũ Cao Đàm

Chủ tịch hội đồng khoa học Vũ Cao Đàm

PGS.TS Vũ Cao Đàm là Viện trưởng sáng lập Viện Quản lý Khoa học và Công nghệ, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (1978-1992); Nguyên Giám đốc sáng lập Trung Tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách(2007-2013), nay là Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV (2013 đến nay). Hiện PGS. Vũ Cao Đàm là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo của Viện Chính sách và Quản lý.

PGS. Vũ Cao Đàm tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1961 và trở thành giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Vào những năm đầu thập niên 1970, thầy đi học nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ tại Liên Xô. Từ năm 1983, PGS. Vũ Cao Đàm bắt đầu có những hoạt động kiêm nhiệm đào tạo tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đầu tiên là hướng dẫn luận văn với các chủ đề liên quan đến cuộc Cách mạng Khoa học và Công nghệ hiện đại tại Khoa Triết học, Khoa Xã hội học – Tâm lý học, và từ giữa thập niên 1990, thầy đã chuyển hẳn về làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. PGS.TS. Vũ Cao Đàm là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu chính sách, khoa học và công nghệ luận, lý thuyết hệ thống và điều khiển học, lý thuyết trò chơi, lý thuyết quyết định…PGS.TS. Vũ Cao Đàm là người sáng lập Các chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý KH&CN và Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý KH&CN đầu tiên của Việt Nam, hiện đang triển khai tại Khoa Khoa học Quản lý.

PGS.TS.Vũ Cao Đàm đã tham gia giảng dạy 40 các khóa tập huấn về Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách dành cho cán bộ các văn phòng Trung ương, các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở tại các tỉnh thành trong cả nước. PGS.TS. Vũ Cao Đàm cũng là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên hơn 20 ấn phẩm về chính sách, quản lý khoa học và công nghệ, trong đó có 02 sách chuyên khảo “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách”(2011) và “Kỹ năng đánh giá chính sách” (2017) được viết theo đặt hàng của Văn phòng Quốc hội, đã được trao tặng Thư viện Quốc hội, góp phần đưa các ấn phẩm này phục vụ công việc của các Đại biểu Quốc hội.


Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 5587547
 

4. Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Giảng viên, Trợ lý đối ngoại

Giảng Viên, Trợ lý đối ngoại Nguyễn Thị Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh tốt nghiệp cử nhân (2011) và nhận bằng Thạc sỹ Khoa học Quản lý (2015) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện Quỳnh Anh đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại trường.

Quỳnh Anh làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (CEPSTA) - nay là Viện Chính sách và Quản lý, từ năm 2011 đến nay. Hiện tại, Quỳnh Anh là trợ lý đối ngoại, phụ trách trách nhiệm triển khai các dự án hợp tác quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Quỳnh Anh là nghiên cứu chính sách, quản lý nhân lực KH&CN, xã hội học khoa học, công nghệ và môi trường...Ngoài ra, Quỳnh Anh cũng tham gia công tác giảng dạy môn Các Phương pháp nghiên cứu khoa học và trợ giảng một số môn học khác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Địa chỉ  liên hệ:
ĐT: 043. 5587547


 


5. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh: Giảng viên - Trợ lý Nghiên cứu khoa học

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc AnhSau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ bằng giỏi hệ cử nhân Chất lượng cao, Ngọc Anh được giữ lại làm việc tại Trung tâm Nghiên Cứu và Phân tích Chính sách. Hiện nay, Ngọc Anh đang tiếp tục học Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công Nghệ. Ngọc Anh tham gia cộng tác viên cho các đề tài của Trung tâm CEPSTA từ năm 2011 và chịu trách nhiệm các chương trình, dự án trong nước.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 5587547
 
 

6. Trần Thị Bích Phượng: Kế toán

Quản lý văn phòng Trần Thị Bích Phượng

ThS.NCS Trần Thị Bích Phượng tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà nội. Hiện nay, ThS.NCS Trần Thị Bích Phượng đang tiếp tục theo học Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công Nghệ tại Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

ThS.NCS Trần Thị Bích Phượng bắt đầu làm việc từ năm 2009 với nhiệm vụ kế toán viên cho các đề tài, dự án của Viện Chính sách và Quản lý.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 5587547
 

 

7. Phạm Minh Thúy : Kế toán

ThS.NCS Phạm Minh Thúy tốt nghiệp đại học Lao động Xã hội chuyên ngành Kế toán và tiếp tục theo học Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Khoa học và Công Nghệ tại Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Hiện nay, ThS.NCS Phạm Minh Thúy đang phụ trách Kế toán và hành chính văn phòng tại Viện Chính sách và Quản lý.

Địa chỉ liên hệ:
ĐT: 043. 55875478. Vũ Huyền Trang: Chuyên viên
Vũ Huyền Trang tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, Huyền Trang đang phụ trách quản lý thư viện và là trợ lý hành chính văn phòng tại IPAM. Huyền Trang còn tham gia vào các chương trình dự án hợp tác quốc tế của Viện9. Trần Tiến Anh: Nghiên cứu viên

NCV Trần Tiến Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ bằng giỏi hệ cử nhân Chất lượng cao tại Khoa Khoa học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2016). Hiện nay, Tiến Anh đang thực hiện các công việc nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu, tham gia tổ chức các hội thảo khoa học, tham gia trợ giảng một số môn học, quản trị, vận hành website tại Viện Chính sách và Quản lý. Bên cạnh đó, Tiến Anh tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Khoa Khoa học và Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
← BACK
 
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Thành Viên IPAM Thành Viên IPAM By Thành Viên IPAM 5 sao trên 15422 khách hàng bình chọn