IPAM
Tiếng Việt English

Xuất bản phẩm


Tọa đàm quốc tế về “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong việc duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính” được diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2011 tại Hà Nội do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách thực hiện dưới sự tài trợ của quỹ RLS.
Tác phẩm là những đóng góp của những nhân vật tiêu biểu trong và ngoài nước như nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan,bộ kế hoạch đầu tư và các tổ chức giáo dục trong và ngoài  nước như Trung Quốc, Đức… 

Chương trình giáo dục của chính sách công được xuất bản tháng 4 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về Khoa học và công nghệ trong thời gian đó:
1.      Một số chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ chính sách công tại Việt Nam
2.      Lựa chọn đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
3.      Lý do lựa chọn ngành chính sách công
4.      Đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Chính sách và Phát triển
Nghiên cứu học thuật trong phân tích chính sách được xuất bản tháng 1 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về công nghệ và mạng lưới trong thời điểm bấy giờ:
- Hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
- Tổng quan về quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
-Vài nét về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
-Về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-Tổng quan về sự tham gia của đại biểu quốc hội vào quy trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết.

 
Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA)  biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách môi trường được xuất bản tháng 3 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về môi trường. Chính sách môi trường được xuất bản tháng 3 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về môi trường trong thời điểm bấy giờ:
1.      Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Mức xử lý vẫn nhẹ
2.      Pháp luật về môi trường với tư cách là một thiết chế của chính sách – Qua nghiên cứu trường hợp công ty Vedan
3.      Giải pháp quản lý môi trường làng nghề: Tiếp cận từ khía cạnh xung đột môi trường

Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA) biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách giáo dục được xuất bản tháng 1 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về giáo dục trong thời điểm bấy giờ và các chính sách tác động trực tiếp đến giáo dục:
1.      Chính sách về chương trình giáo dục của Việt Nam
2.      Chính sách giáo dục về sở hữu trí tuệ - quyền và nhu cầu được trang bị cho những ‘‘công dân toàn cầu‘‘
3.      Khoảng trống trong đổi mới phương pháp dạy học
Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sáchVới những bài viết được chọn lọc từ các bài giảng tại các lớp tập huấn về Phân tích và Hoạch định Chính sách do Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách (nay là Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN)) thực hiện từ nhiều năm nay tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Ban ngành Trung ương và địa phương, công trình góp phần nâng cao hơn nữa năng lực, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và hoạch định chính sách, cũng như đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội khóa XIII
Giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo Đại họcCông trình là kết quả của quá trình nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dựán“Cải cách chính sách giáo dục ở Việt Nam” từ năm2009 đến2012, được hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội vàViện Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Trong khuôn khổ của Dự án đã có  rất nhiều các hoạt động được triển khai thành công và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là các kết quả khảo sát của Dự án đã đề xuất một số nhóm giải pháp để gắn kết giữa đào tạo và thị trường lao động trong đó có nhóm giải pháp về tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng mềm cho sinh viên để tăng cường khả năng tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên.
Tuyển tập các công trình đã công bố của tác giả Vũ Cao ĐàmTuyển tập được tuyển chọn từ những công trình nghiên cứu đã công bố của PGS.TS. Vũ Cao Đàm từ thập niên 1980 trở lại đây, bao gồm một số báo cáo khoa học của các đề tài, dự án và một số bài báo được viết từ các kết quả nghiên cứu đó.
Trong mỗi chuyên đề, các công trình cũng được sắp xếp theo những chủ đề hẹp gần nhau, đồng thời có chú ý đến những diễn biến theo trình tự thời gian, qua đó, các bạn đồng nghiệp có thể quan sát những biến động của hệ thong quản lý nói chung và quản lý KH&CN nói riêng.
← BACK
  Trang123
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm By Xuất bản phẩm 5 sao trên 268913 khách hàng bình chọn