IPAM
Tiếng Việt English

Xuất bản phẩm

Là một trong 6 kỹ năng được CEPSTA phối hợp với quỹ RLS tổ chức cho sinh viên năm cuối trước khi ra trường  vào tháng 8 năm 2010, trong dự án giáo dục. Khóa học  giúp trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình từ đó đưa ra những quyết định về nghề nghiệp và tương lai sau khi ra trường. Đây là một kỹ năng rất quan trọng và cần thiết mà sinh viên còn thiếu. 

Nằm trong khuôn khổ dự án Chính sách bắt đầu tháng 9 năm 2002, tọa đàm quốc tế “Chính sách nghiên cứu và đào tạo trong quá trình chuyển đổi ở Việt Nam” được tổ chức vào ngày 8-9/12/2005 tại Hà Nội.
Tọa đàm bàn cụ thể về chính sách chuyển đổi hệ thống giáo dục từ hệ thống đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, chính sách phát triển trong các trường đại học và chính sách hỗ trợ thành lập các trường đại học nghiên cứu. Tọa đàm có sự tham gia và chia sẻ của các học giả Đức, Việt Nam và vương quốc Anh.
Tọa đàm quốc tế “Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” được diễn ra vào ngày 13 -14 tháng 11 năm 2004 tại Nha Trang, trên cơ sở của những kinh nghiệm chính sách của Đức (tọa đàm Berlin 2002) và phương hướng chính sách cho Việt Nam, đặc biệt là đi sâu vào chính sách về khoa học và đào tạo trong các trường đại học Việt Nam.
Tọa đàm được trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách tổ chức dưới sự tài trợ của quỹ RLS và đã nhận được nhiều sự đóng góp từ phía những cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và các chuyên gia hoạt động trên lĩnh vực chính sách.

Tọa đàm quốc tế về “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong việc duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính” được diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2011 tại Hà Nội do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách thực hiện dưới sự tài trợ của quỹ RLS.
Tác phẩm là những đóng góp của những nhân vật tiêu biểu trong và ngoài nước như nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan,bộ kế hoạch đầu tư và các tổ chức giáo dục trong và ngoài  nước như Trung Quốc, Đức… 

Chương trình giáo dục của chính sách công được xuất bản tháng 4 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về Khoa học và công nghệ trong thời gian đó:
1.      Một số chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ chính sách công tại Việt Nam
2.      Lựa chọn đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
3.      Lý do lựa chọn ngành chính sách công
4.      Đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Chính sách và Phát triển
Nghiên cứu học thuật trong phân tích chính sách được xuất bản tháng 1 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về công nghệ và mạng lưới trong thời điểm bấy giờ:
- Hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
- Tổng quan về quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
-Vài nét về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
-Về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-Tổng quan về sự tham gia của đại biểu quốc hội vào quy trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết.

 
Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA)  biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách môi trường được xuất bản tháng 3 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về môi trường. Chính sách môi trường được xuất bản tháng 3 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về môi trường trong thời điểm bấy giờ:
1.      Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Mức xử lý vẫn nhẹ
2.      Pháp luật về môi trường với tư cách là một thiết chế của chính sách – Qua nghiên cứu trường hợp công ty Vedan
3.      Giải pháp quản lý môi trường làng nghề: Tiếp cận từ khía cạnh xung đột môi trường

Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA) biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách giáo dục được xuất bản tháng 1 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về giáo dục trong thời điểm bấy giờ và các chính sách tác động trực tiếp đến giáo dục:
1.      Chính sách về chương trình giáo dục của Việt Nam
2.      Chính sách giáo dục về sở hữu trí tuệ - quyền và nhu cầu được trang bị cho những ‘‘công dân toàn cầu‘‘
3.      Khoảng trống trong đổi mới phương pháp dạy học
← BACK
  Trang1234
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm By Xuất bản phẩm 5 sao trên 438238 khách hàng bình chọn