IPAM
Tiếng Việt English

Chương trình Tọa đàm

WORKSHOP AGENDA
 
Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách
Agriculture production in Vietnam and Southeast Asian countries from the social-ecological transformation approach: Opportunities, challenges and policy implications
 
Time:   08.30 – 16.30 (GMT+7),10 November 2021
Venue: Room 304, E Building, No.336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi (onsite)
Register in advance for this meeting:
https://zoom.us/meeting/register/tJEsf-utpjwpEtDxRufTMIpRW0lc0mqlrJ_Q
ID: 951 8258 7384   Pass code: 12345
 

THỜI GIAN
TIME
NỘI DUNG/ CONTENT  
08.30 – 09.00 Đăng ký đại biểu/Registration Introduction clip IPAMandRLS
09.00 – 09.05 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu Introduction  
                                                  OFFICIAL WELCOME
09.05 – 09.15 Phát biểu khai mạc
Opening remarks
Assoc.Prof.Dr. Đào Thanh Trường
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Viện trưởng Viện Chính sách và quản lý (IPAM)/ Vice Rector of VNU-University of Social Sciences and Humanities, Director of Institute of Policy and Management
09.15 – 09.25 Phát biểu chào mừng của Giám đốc
Khu vực- Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á – VP Đại diện tại Hà Nội /Speech of Regional Director of Rosa Luxemburg Stiftung SEA – Hanoi Office
Mr. Philip Degenhardt
Giám đốc Khu vực,Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á – Văn phòng Hà Nội/ Regional Director of Rosa Luxemburg Stiftung SEA – Hanoi Office

 
Session1: Agriculture production in Vietnam and Southeast Asian countries
 in the context of Covid-19 and climate change
Chairpersons:
- Assoc. Prof. Dr. Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN/Vice Rector of VNU-USSH, Director of The Institute of Policy and Management.
- Prof. DSc Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN; Nguyên Trưởng ban KH-CN, ĐHQGHN/ Chairman, The Science and Training Council, VNU - Central Institute for Natural Resources and Environment Studies.
- Dr. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Bộ môn Chính sách công, Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa 13/ Head of Department of Public Policy, The Faculty of Management Science, VNU-USSH, Former Vice Chairman of The Committee on CultureandEducationof 13th National Assembly, Member of the 13th National Assembly
Secretary: MA. Nguyễn Thị Ngọc Anh, IPAM, VNU-USSH
09.25– 09.35 Introduction on session and speakers  
09.35– 10.00 Keynote speech
Giải pháp dựa vào tự nhiên cho nền nông nghiệp chuyển đổi trong bối cảnh biến đổi toàn cầu
Nature based solutions for transformative Agriculture in the context of global change
Prof. DSc Trương Quang Học
Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN;
Nguyên Trưởng ban KH-CN, ĐHQGHN/ Chairman,
The Science and Training Council, VNU - Central Institute for Natural Resources and Environment Studies
10.00– 10.15 Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Covid 19 và biến đổi khí hậu/
Agriculture production in Vietnam and Southeast Asian countries in the context of Covid-19 and climate change
Dr. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN/Faculty of Development Economics,
VNU-University of Business and Economics

 
10.15 – 10.30 Review paper
Phát triển nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam/Developing ecological agriculture in Vietnam
Assoc. Prof. Đào Thế Anh
Vice President, Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS)/Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
10.30 – 10.45 Review paper
 
Dr. Dinesh Kumar Abrol
Member, TRCSS, JNU and Coordinator, South Asia Sustainability Studies Hub & Knowledge Network (SASH&KN), a collaborative programme of STEPS Centre of IDS - SPRU, University of Sussex and Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi; Adviser, Pharmaceutical Export Council of India, Hyderabad, India
10.45 – 11.00 GROUP PHOTO and Teabreak  
11.00 – 11.15 Hệ thống lương thực và sản xuất nông nghiệp ở Campuchia/Food System and Agriculture Production in Cambodia Mr. Ang Cheatlom
Founder of Center for Cambodia and Happiness Study (CCHS)
11.15– 11.45 Comment and Discussion Dr. Phạm Văn Hội
Giám đốc Trung tâm Sinh thái nông nghiệp,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam/ Vietnam National University of Agriculture
Assoc. Prof. Nguyễn An Thịnh
Trường Khoa Kinh tế - Phát triển, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN/Dean, Faculty of Development Economics,
VNU- University of Business and Economics
11.45– 12.00 Tổng kết phiên 1/ Wrap-up for Session 1  
12.00 Lunch break  
Session2: Food security and food sovereignty:  A new paradigm required to meet
social-ecological transformation and some policy insights  for Vietnam
Chairpersons:
- Assoc. Prof. Dr. Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, Vice Rector of VNU-USSH, Director of The Institute of Policy and Management.
- Prof. DSc Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN; Nguyên Trưởng ban KH-CN, ĐHQGHN/ Chairman, The Science and Training Council, VNU - Central Institute for Natural Resources and Environment Studies.
 - M.D., Ph.D., Assoc. Prof., Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia/ Vice-Director of National Institute of Nutrition (NIN)
    - Secretary:  MA. Nguyễn Thị Ngọc Anh, IPAM, VNU-USSH                 
14.00 – 14.05 Introduction on session  
14.05 – 14.20
 
Chủ quyền lương thực – định nghĩa, các nguyên tắc và tiếp cận của Quỹ Rosa Luxemburg/Food Sovereignty – definition, principles and the approach of Rosa-Luxemburg-Stiftung Ms. Nadja Dorschner
Quản lý dự án ban Châu Á, Viện Rosa-Luxemburg, CHLB Đức, Văn phòng tại Berlin/ Project Manager Asia Desk, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin

 
14.20 – 14.35
 
Đánh giá chính sách về an ninh lương thực và chủ quyền lương thực – một số hàm ý chính sách cho Việt Nam/A policy review on food security and food sovereignty – Some implications for Vietnam Dr. Nguyễn Đình Tiến
Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản, Khoa Kinh tế - Phát triển, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN/Head of Department of Natural Resource Economics and Real Estate at Faculty of Development Economics, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi
14.35 – 14.50
 
Review paper
 
Ms. Đặng Tố Kiên
Vice Director of Social Policy Ecology Research Institute (SPERI)/Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội
14.50 – 15.05 Hướng đến hệ thống nông thực phẩm bền vững Mô hình nào thay thế cho tăng trưởng thuần GDP?/Toward a sustainable agro-food system, which model to get out of the profit-at-any-price paradigm for Vietnamese farmers ? Asso.Prof.Phạm Hải Vũ
UMR Cesaer, INRA - AgroSup Dijon, France/Trung tâm nghiên cứu kinh tế và xã hội học ứng dụng trong nông nghiệp và nông thôn - UMR Cesaer, Học viện AgroSup Dijon, Đại học Bourgogne Franche Comté, Cộng hòa Pháp
15.05 – 15.20 Tea break/Tiệc trà  
15.20 – 15.35 Sử dụng phân bón cho sản xuất trồng trọt hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững/Fertilizer Use for crop production towards ecological agriculture to sustainable development Assoc. Prof. Phạm Quang Hà
Vice President, Vietnam Society of Soil Science/
Phó Chủ tịch Hội khoa học đất Việt Nam

 

15.35 – 16.30 Comment  and Discussion Dr. Phạm Văn Hội 
Giám đốc Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam/ Vietnam National University of Agriculture
M.D., Ph.D., Assoc. Prof., Trương Tuyết Mai
Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia/ Vice-Director of National Institute of Nutrition (NIN)
Assoc. Prof. Nguyễn An Thịnh
Trường Khoa Kinh tế - Phát triển, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN/Dean, Faculty of Development Economics,
VNU- University of Business and Economics
16.30 Wrap up and Closing speech
Tổng kết và bế mạc
Mr. Philip Degenhardt
Assoc. Prof. Dr. Đào Thanh Trường
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 219387 khách hàng bình chọn