IPAM
Tiếng Việt English

Hội thảo Kich-off đề tài KX.06

Trong khuôn khổ các hoạt động của đề tài: “Nghiên cứu, phân tích hệ thống KH,CN và Đổi mới/sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập KH&CN Quốc tế” -TS. Đào Thanh Trường. Viện Chính sách và Quản lý tổ chức 1 Hội thảo kick-off của Đề tài KX.06
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Hội thảo Kich-off đề tài KX.06 Hội thảo Kich-off đề tài KX.06 By Hội thảo Kich-off đề tài KX.06 5 sao trên 33959 khách hàng bình chọn