IPAM
Tiếng Việt English

Tin hoạt động

Ngày 8 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ” (Mã số: KHCN-TB.02X/13-18). Đây là đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” được triển khai trong giai đoạn 2014 –2016 và do GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý làm Chủ nhiệm đề tài.

Ngày 26/10/2016, Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp Nhà nước: "Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" (Mã số đề tài: KX01.01/16-20) giai đoạn 2016-2018, do PGS.TS. Đào Thanh Trường làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài đầu tiên thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”(KX01/16-20)được triển khai ký hợp đồng.


Trong ngày 14/9, đoàn công tác do GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng đã có chuyến thăm làm việc với Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Châu Á (RILCA), Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước về “Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN” (Sau đây gọi tắt là đề tài 115) do PGS.TS. Vũ Cao Đàm làm chủ nhiệm đề tài.

.

Để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và ĐHQGHN với tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực khoa học chính sách và quản lý, triển khai các hoạt động của Dự án Chính sách, từ ngày 27/9 – 1/10/2016, Trường ĐHKHXH&NV cùng cơ quan Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng về Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách cho các cán bộ làm chính sách của tỉnh. Với mục tiêu, cung cấp các kiến thức về đánh giá và thẩm định chính sách, đánh giá cơ sở pháp lý của chính sách, phương thức áp dụng một số công cụ để đánh giá chính sách. Đồng thời học viên cũng được trau dồi thêm về kỹ năng phản biện, trao đổi về kinh nghiệm đánh giá và thẩm định chính sách với địa phương với các chuyên gia tham gia giảng dạy trong khóa tập huấn.

 

Nhằm tăng cường nguồn lực về cán bộ giảng dạy và chuyển giao phương pháp cho cán bộ giảng dạy Việt Nam về hoạch định chính sách, Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV đã phối hợp với Viện Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách cho các nhà quản lý chính sách cấp cơ sở".

Trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách tại Việt Nam” hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên bang Đức, Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) đã phối hợp với Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Bình tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách” cho cán bộ làm chính sách tại tỉnh Quảng Bình trong năm 2016. 

Sáng ngày 26/12/2015, Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo "Đánh giá kết quả và tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc – 10 năm nhìn lại". Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài KHCN – TB.02X/13-18 do GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) trực tiếp làm chủ nhiệm. Tới tham dự hội thảo có GS. TS Nguyễn Hữu Đức (Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), GS. TS. NGND Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), PGS.TS Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), Thạc sĩ Hoàng Thị Hạnh (Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, Vụ Dân tộc - Tôn giáo) cùng đại diện các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu trong và ngoài Nhà trường.

Ngày 16/2/2016, Viện Chính sách và Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện dự án “Hỗ trợ Xây dựng Chính sách Đổi mới và Phát triển các Cơ sở Ươm tạo Doanh nghiệp - BIPP”.
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 260366 khách hàng bình chọn