IPAM
Tiếng Việt English

Khóa bồi dưỡng Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

[ĐHQGHN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG]
Triển khai nội dung buổi làm việc giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang diễn ra vào ngày 20/9/2022 vừa qua, đồng thời nhằm nâng cao vị thế, trách nhiệm quốc gia và gắn chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và tỉnh Hà Giang, ĐHQGHN giao Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) và Viện Chính sách và Quản lý (IPAM), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp tổ chức Khóa bồi dưỡng Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Khóa học với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia của VSL và IPAM, tập trung bồi dưỡng các kỹ năng như: Quản trị thời gian; Lập kế hoạch và thực thi công tác hiệu quả; Kỹ năng Kiểm tra - Giám sát Công việc; Quản trị xung đột trong công tác lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề của người lãnh đạo; Chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, rào cản của nữ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới và chương trình Thực tập thực tế và trao đổi, thảo luận với các chuyên gia về ứng dụng các mô hình quản lý đối với địa phương.
Khóa học dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18/10/2022 tại Hà Giang và Hà Nội.

Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn 
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 287598 khách hàng bình chọn