IPAM
Tiếng Việt English

Xuất bản phẩm

 Cuốn sách Kỹ năng đánh giá chính sách mong muốn cung cấp cho người đọc, đặc biệt là các nhà chính sách, nhà thực thi chính sách và tư vấn chính sách một cái nhìn hệ thống và tổng thể về nhất về các kỹ năng đánh giá chính sách. Cuốn sách là kết tinh thành quả lao động miệt mài, không biết mệt mỏi của tập thể tác giả cùng sự khích lệ và tài trợ của Viện Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức)

Cuốn sách bàn về sự lựa chọn triết lý phát triển khoa học và giáo dục Việt Nam. Từ đó đề xuất việc tái cấu trúc hệ thống khoa học và giáo dục. Sự lựa chọn triết lý được tác giả đặt ra trong bối cảnh của cuộc cách mạng giáo dục, một xu thế không thể đảo ngược, đang diễn ra trên thế giới. Cuốn sách cũng đưa ra thông điệp về việc Việt Nam cần sớm tham gia tuyên ngôn Bologne 1999 về cải cách giáo dục.

Cuốn sách Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: từ chính sách đến thực tiễn mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn hệ thống và tổng thể về quá trình thực hiện Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (từ năm 2005) thông qua việc đánh giá các văn bản, chỉ thị, kế hoạch hành động của các cơ quan chức năng ở Trung ương và các địa phương, các kết quả đạt được, những hạn chế và những vấn đề đang đặt ra trong việc tiếp tục triển khai chủ trương phát triển nhanh và bền vững vùng Tây Bắc nước ta trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Rosa Luxemburg, tháng 10 năm 2014, Trường Đại học KHXH&NV đã tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề "Vai trò và những đóng góp của nhà nước trong quá trình phát triển của hai quốc gia: Việt Nam và Cuba". Cuốn sách cùng tên này là kết quả tập hợp các nghiên cứu, báo cáo khoa học về lý luận Cánh tả và sự phát triển của hệ thống lý luận này tại Việt Nam, Cuba cũng như một số quốc gia trên thế giới nằm trong chuỗi các hoạt động về dự án lựa chọn lý luận Cánh tả.

Trên tay bạn đọc là cuốn sách “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Từ lý luận đến thực tiễn “ với nội dung tập trung làm rõ nội hàm, vai trò của doanh nghiệp KH&CN, các thiết chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN. Bên cạnh đó, tập thể tác giả đã phân tích kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Tài liệu ra đời đánh dấu một chặng đường hợp tác và phát triển giữatrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức. Trong vòng 10 năm, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức đã phối hợp triển khai các dự án và tiến hành đánh giá kết quả các dự án. Cũng trong khuôn khổ của các dự án đó là một loạt các ấn phẩm và các tài liệu được phát hành trong nội bộ cũng như tới các bạn đọc quan tâm tới các lĩnh vực nghiên cứu trong dự án đã được tập hợp và giới thiệu trong tuyển tập này.  
 Tài liệu tập hợp 04 chuyên đề nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận Cánh Tả:
1.      Tổng quan về nghiên cứu lý luận Cánh Tả;
2.      Lịch sử hình thành và phát triển của phái Cánh Tả trên thế giới;
3.      Vai trò của phái Cánh Tả trong thời đại hiện nay;
4.      Mối quan hệ giữa Cánh Tả với các đảng khác.
Tài liệu tập hợp các báo cáo của Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách. Các báo cáo tiêu biểu: về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam; các tổ chức công nghiên cứu chính sách ở Việt Nam; hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.
← BACK
  Trang1234
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm By Xuất bản phẩm 5 sao trên 237283 khách hàng bình chọn