IPAM
Tiếng Việt English

Tuyển dụng

Trong khuôn khổ dự án “Chính sách Khoa học và Giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2016, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành một nghiên cứu về chính sách khoa học và giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho vị trí Biên tập sách  trong tháng 12 năm 2016

Trong khuôn khổ dự án “Chính sách Khoa học và Giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2016, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành một nghiên cứu về chính sách khoa học và giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho vị trí Dịch thuật tài liệu Anh – Việt  trong tháng 12 năm 2016

Trong khuôn khổ dự án “Chính sách Khoa học và Giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2016, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành một nghiên cứu về chính sách khoa học và giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho vị trí Biên tập sách trong tháng 12 năm 2016

Trong khuôn khổ dự án “Chính sách Khoa học và Giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2016, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành một nghiên cứu về chính sách khoa học và giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho vị trí Thiết kế đề cương nghiên cứu trong tháng 11 năm 2016

Trong khuôn khổ dự án “Lựa chọn lý luận Cánh Tả trong thế giới biến đổi” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2015, Viện Chính sách và Quản lý liên kết với nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách với tựa đề “Lý thuyết Cánh tả trong phát triển đất nước: Trao đổi kinh nghiệm từ Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức và các nước Mỹ Latinh” (Left Theories in National Development: Experience sharing among Vietnam, Germany and Latin America countries). Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho công việc biên tập sách trong tháng 1 năm 2016.

Trong khuôn khổ dự án “Lựa chọn lý luận Cánh Tả trong thế giới biến đổi” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2015, Viện Chính sách và Quản lý xuất bản Tạp chí Khoa học: Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho công việc biên tập tạp chí trong tháng 1 năm 2016.

Trong khuôn khổ dự án “Lựa chọn lý luận Cánh Tả trong thế giới biến đổi” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2015, Viện Chính sách và Quản lý có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho dịch thuật cho Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý trong tháng 1 năm 2016.

Trong khuôn khổ dự án “Lựa chọn lý luận Cánh Tả trong thế giới biến đổi” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2015, Viện Chính sách và Quản lý liên kết với nhà xuất bản Thế Giới xuất bảncuốn sách với tựa đề “Vai trò và đóng góp của nhà nước trong quá trình phát triển của hai quốc gia: Việt Nam và Cu Ba” (The role and contributions of the state to the development of the two countries: Vietnam and Cuba). Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho công việc biên tập sách trong thời gian cuối tháng 12.

← BACK
  Trang1234
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
tuyen dung tuyen dung By tuyen dung 5 sao trên 20896 khách hàng bình chọn