IPAM
Tiếng Việt English

Tuyển dụng

Trong khuôn khổ dự án “Các tiếp cận tiên tiến về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành tổ chức hội thảo tại Cần Thơ. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức dịch vụ
Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và Hội đồng nhân dân trong quá trình phân tích và hoạch định chính sách tại việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý có nhu cầu thực hiện tổ chức buổi gặp mặt
Trong khuôn khổ dự án “Các tiếp cận tiên tiến về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành tổ chức buổi gặp mặt. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức dịch vụ

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách tại Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành tổ chức buổi gặp mặt. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức dịch vụ

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách tại Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn cho một số công việc

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu và Đào tạo Chính sách và Quản lý tại Việt Nam: Thành tựu và Triển vọng” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2017, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho một số công việc

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên trẻ về kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2017, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tuyển cộng tác viên cho một số công việc

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách tại Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2017, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn

← BACK
  Trang12345
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
tuyen dung tuyen dung By tuyen dung 5 sao trên 52808 khách hàng bình chọn