IPAM
Tiếng Việt English

Tuyển dụng

Project titleToward a new paradigm shifting agriculture development through Social-Ecological Transformation (SET) approach in science and policy making process (Case study in Vietnam)
Activities:
 • 01 research on “Agriculture production in Vietnam and Southeast Asian countries in the context of Covid-19 and climate change
 • 01 research on “A policy review on food security and food sovereignty – Some implications for Vietnam “
 • 01 international workshopon “Agriculture production in Vietnam and Southeast Asian countries from the social ecological transformation approach: Opportunities, challenges and policy implications“
 A competitive supplier will be offered to provide service based on their qualifications and experiences. IPAM would like to invite interested suppliers to submit the following:
 • Certificates of being authorized agency (if any)
 • Detailed quotation as in Annex 1
 • Sample or references of past similar work (at least 01)
Project titleToward a new paradigm shifting of agriculture development through Social-Ecological Transformation (SET) approach in science and policy making process (Case study in Vietnam)

Research: A policy review on food security and food sovereignty – Some implications for Vietnam

IPAM would like to invite interested consultant to submit their application following international standards in English language including:
·         Short research plan to propose how the consultant is planning to conduct the research (1-2 pages).
·         CV of consultant (include the list of publications).
·         A financial proposal stating your desired rate per working day (Ref. Annex 1).
Trong khuôn khổ dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2020, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ in ấn sách
Trong khuôn khổ dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2020, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Một tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi kinh tế, xã hội, sinh thái và nhận thức về chính sách ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan về Chuyển đổi xã hội, sinh thái và kinh tế tại Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn.

Trong khuôn khổ dự án “ Một tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi kinh tế, xã hội, sinh thái và nhận thức về chính sách ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và Hội đồng nhân dân trong quá trình phân tích và hoạch định chính sách tại việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý có nhu cầu thực hiện tổ chức buổi gặp mặt, Viện cần tuyển dụng một số vị trí.

← BACK
  Trang12345
↑ TOP
Partners
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
 • Đại học Lund, Thụy Điển
 • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn 
tuyen dung tuyen dung By tuyen dung 5 sao trên 59207 khách hàng bình chọn