IPAM
Tiếng Việt English

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
 

1.Tên sách:
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Kỷ yếu tọa đàm, nhà xuất bản Lao động , 2008.
- 206 trang, khổ 17x21cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo,nghiên cứu và hoạch định chính sách trong thời kỳ hội nhập” là sản phẩm của buổi tọa đàm  cùng tên được tổ chức vào tháng 12 năm 2008, do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách phối hợp với quỹ RLS tổ chức nằm trong khuôn khổ của dự án chính sách. Tọa đàm đã thu hút được rất nhiều học giả trong và ngoài nước đến từ các tổ chức như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… và các học giả từ cộng hòa Liên bang Đức.
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn 
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 507899 khách hàng bình chọn