IPAM
Tiếng Việt English

Xuất bản phẩm

Cuốn sách “Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam: Từ thực tiễn đến chinh sách” là ấn phẩm đầu tiên nghiên cứu về SEET tại Việt Nam, tập hợp 27 bài viết của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước đề cập và phân tích những vấn đề xung quanh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội, từ lý thuyết đến thực tiễn, từ thực tiễn đến chính sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á (RLS SEA) – Văn phòng Hà Nội 

 Cuốn sách Kỹ năng đánh giá chính sách mong muốn cung cấp cho người đọc, đặc biệt là các nhà chính sách, nhà thực thi chính sách và tư vấn chính sách một cái nhìn hệ thống và tổng thể về nhất về các kỹ năng đánh giá chính sách. Cuốn sách là kết tinh thành quả lao động miệt mài, không biết mệt mỏi của tập thể tác giả cùng sự khích lệ và tài trợ của Viện Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức)

Cuốn sách bàn về sự lựa chọn triết lý phát triển khoa học và giáo dục Việt Nam. Từ đó đề xuất việc tái cấu trúc hệ thống khoa học và giáo dục. Sự lựa chọn triết lý được tác giả đặt ra trong bối cảnh của cuộc cách mạng giáo dục, một xu thế không thể đảo ngược, đang diễn ra trên thế giới. Cuốn sách cũng đưa ra thông điệp về việc Việt Nam cần sớm tham gia tuyên ngôn Bologne 1999 về cải cách giáo dục.

Cuốn sách Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: từ chính sách đến thực tiễn mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn hệ thống và tổng thể về quá trình thực hiện Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (từ năm 2005) thông qua việc đánh giá các văn bản, chỉ thị, kế hoạch hành động của các cơ quan chức năng ở Trung ương và các địa phương, các kết quả đạt được, những hạn chế và những vấn đề đang đặt ra trong việc tiếp tục triển khai chủ trương phát triển nhanh và bền vững vùng Tây Bắc nước ta trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Rosa Luxemburg, tháng 10 năm 2014, Trường Đại học KHXH&NV đã tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề "Vai trò và những đóng góp của nhà nước trong quá trình phát triển của hai quốc gia: Việt Nam và Cuba". Cuốn sách cùng tên này là kết quả tập hợp các nghiên cứu, báo cáo khoa học về lý luận Cánh tả và sự phát triển của hệ thống lý luận này tại Việt Nam, Cuba cũng như một số quốc gia trên thế giới nằm trong chuỗi các hoạt động về dự án lựa chọn lý luận Cánh tả.

Trên tay bạn đọc là cuốn sách “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Từ lý luận đến thực tiễn “ với nội dung tập trung làm rõ nội hàm, vai trò của doanh nghiệp KH&CN, các thiết chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN. Bên cạnh đó, tập thể tác giả đã phân tích kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Tài liệu tập hợp các báo cáo của Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách. Các báo cáo tiêu biểu: về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam; các tổ chức công nghiên cứu chính sách ở Việt Nam; hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.
 “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo,nghiên cứu và hoạch định chính sách trong thời kỳ hội nhập” là sản phẩm của buổi tọa đàm  cùng tên được tổ chức vào tháng 12 năm 2008, do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách phối hợp với quỹ RLS tổ chức nằm trong khuôn khổ của dự án chính sách. Tọa đàm đã thu hút được rất nhiều học giả trong và ngoài nước đến từ các tổ chức như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… và các học giả từ cộng hòa Liên bang Đức.
← BACK
  Trang123
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm By Xuất bản phẩm 5 sao trên 268906 khách hàng bình chọn