IPAM
Tiếng Việt English

TỌA ĐÀM MẠNG LƯỚI: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

TỌA ĐÀM MẠNG LƯỚI: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

 
1.Tên sách: Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Tài liệu Tham khảo, 2011.
- 50 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tài liệu tập hợp các báo cáo của Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách. Các báo cáo tiêu biểu: về một số tổ chức và hoạt động phân tích và thiết kế chính sách ở Việt Nam; các tổ chức công nghiên cứu chính sách ở Việt Nam; hợp tác nghiên cứu đào tạo và hoạch định chính sách giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn 
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH By Viện Chính sách và Quản lý 5 sao trên 507900 khách hàng bình chọn