IPAM
Tiếng Việt English

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

 
1.Tên sách: Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Kỷ yếu tọa đàm, nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 2004.
- 304 trang, khổ 20,5x29,5cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tọa đàm quốc tế “Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” được diễn ra vào ngày 13 -14 tháng 11 năm 2004 tại Nha Trang, trên cơ sở của những kinh nghiệm chính sách của Đức (tọa đàm Berlin 2002) và phương hướng chính sách cho Việt Nam, đặc biệt là đi sâu vào chính sách về khoa học và đào tạo trong các trường đại học Việt Nam. Tọa đàm được trung tâm nghiên cứu và phân tích chính sách tổ chức dưới sự tài trợ của quỹ RLS và đã nhận được nhiều sự đóng góp từ phía những cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và các chuyên gia hoạt động trên lĩnh vực chính sách.
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280624 khách hàng bình chọn