IPAM
Tiếng Việt English

KỶ YẾU TỌA ĐÀM: VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG VIỆC DUY TRÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH

TỌA ĐÀM: VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG VIỆC DUY TRÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
 

 
1.Tên sách: Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong việc duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Tài liệu tập hợp báo cáo Tọa đàm, 2011.
- 64 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tọa đàm quốc tế về “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong việc duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính” được diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2011 tại Hà Nội do trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách thực hiện dưới sự tài trợ của quỹ RLS. Tác phẩm là những đóng góp của những nhân vật tiêu biểu trong và ngoài nước như nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan,bộ kế hoạch đầu tư và các tổ chức giáo dục trong và ngoài  nước như Trung Quốc, Đức… 
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280619 khách hàng bình chọn