IPAM
Tiếng Việt English

NEWS LETTER: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG

NEWS LETTER: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG
 

1.Tên sách: Bản tin nội bộ về chương trình giáo dục của chính sách công

2.Tác giả:  Nhiều tác giả

3. Hình ảnh minh họa:
 

- Sản phẩm dự án, 2011.
- 48 trang, khổ 21x29cm.

4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:

Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA) biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chương trình giáo dục của chính sách công được xuất bản tháng 4 năm 2011, tập hợp những sự kiện nổi bật về Khoa học và công nghệ trong thời gian đó:
1.      Một số chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ chính sách công tại Việt Nam
2.      Lựa chọn đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
3.      Lý do lựa chọn ngành chính sách công
4.      Đào tạo chuyên ngành chính sách công tại Học viện Chính sách và Phát triển
Ngoài ra, news cũng có những thảo luận về chương trình đào tạo và nghiên cứu ở các trường đại học ở Việt Nam

Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280626 khách hàng bình chọn