IPAM
Tiếng Việt English

NEWS LETTER: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

NEWS LETTER: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC
 

1.Tên sách: Bản tin nội bộ về chính sách giáo dục

2.Tác giả:  Nhiều tác giả

3. Hình ảnh minh họa:- Sản phẩm dự án, 2009.
- 17 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA) biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách giáo dục được xuất bản tháng 1 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về giáo dục trong thời điểm bấy giờ và các chính sách tác động trực tiếp đến giáo dục:
1.      Chính sách về chương trình giáo dục của Việt Nam
2.      Chính sách giáo dục về sở hữu trí tuệ - quyền và nhu cầu được trang bị cho những ‘‘công dân toàn cầu‘‘
3.      Khoảng trống trong đổi mới phương pháp dạy học
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280616 khách hàng bình chọn