IPAM
Tiếng Việt English

NEWS LETTER: CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

1.Tên sách: Bản tin nội bộ về chính sách môi trường

2.Tác giả:  Nhiều tác giả

3. Hình ảnh minh họa:

 

 
 

- Sản phẩm dự án, 2009.
- 21 trang, khổ 21x29cm.
 

4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
Newsletter là tạp chí nội bộ được IPAM (trước đây là CEPSTA)  biên soạn và xuất bản với sự tài trợ của RLS. Chính sách môi trường được xuất bản tháng 3 năm 2009, tập hợp những sự kiện nổi bật về môi trường trong thời điểm bấy giờ:

1.      Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Mức xử lý vẫn nhẹ
2.      Pháp luật về môi trường với tư cách là một thiết chế của chính sách – Qua nghiên cứu trường hợp công ty Vedan
3.      Giải pháp quản lý môi trường làng nghề: Tiếp cận từ khía cạnh xung đột môi trường
Ngoài ra, ấn phẩm còn đề cập đến việc thảo luận về bảo vệ môi trường, an ninh môi trường.

Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 280632 khách hàng bình chọn