IPAM
Tiếng Việt English

TÀI LIỆU THAM KHẢO: CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI LÝ LUẬN CÁNH TẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO: CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI LÝ LUẬN CÁNH TẢ
 

1.Tên sách: Các chuyên đề nghiên cứu liên quan tới lý luận Cánh Tả
2.Tác giả:  Nhiều tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Tài liệu Tham khảo, 2010.
- 21 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tài liệu tập hợp 04 chuyên đề nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận Cánh Tả:
1.      Tổng quan về nghiên cứu lý luận Cánh Tả;
2.      Lịch sử hình thành và phát triển của phái Cánh Tả trên thế giới;
3.      Vai trò của phái Cánh Tả trong thời đại hiện nay;
4.      Mối quan hệ giữa Cánh Tả với các đảng khác.
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
nghiên cứu lý luận Cánh Tả nghiên cứu lý luận Cánh Tả By Viện Chính sách và Quản lý 5 sao trên 237281 khách hàng bình chọn