IPAM
Tiếng Việt English

TUYỂN TẬP: CÁC SẢN PHẨM DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI VÀ VIỆN ROSA LUXEMBURG, CHLB ĐỨC TRIỂN KHAI TRONG 10 NĂM

 TUYỂN TẬP: CÁC SẢN PHẨM DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI VÀ VIỆN ROSA LUXEMBURG, CHLB ĐỨC TRIỂN KHAI TRONG 10 NĂM

 
1.Tên sách: Các sản phẩm dự án hợp tác giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức triển khai trong 10 năm
2.Tác giả:  Nhóm tác giả
3. Hình ảnh minh họa:

- Tuyển tập, 2012.
- 148 trang, khổ 21x29cm.
4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:
            Tài liệu ra đời đánh dấu một chặng đường hợp tác và phát triển giữatrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức. Trong vòng 10 năm, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức đã phối hợp triển khai các dự án và tiến hành đánh giá kết quả các dự án. Cũng trong khuôn khổ của các dự án đó là một loạt các ấn phẩm và các tài liệu được phát hành trong nội bộ cũng như tới các bạn đọc quan tâm tới các lĩnh vực nghiên cứu trong dự án đã được tập hợp và giới thiệu trong tuyển tập này.  
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 237274 khách hàng bình chọn