IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 32, Số 3, 2016

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tạp chí Tập 32, Số 3, 2016 với nhiều bài viết  chất lượng trong lĩnh vực chính sách và quản lý. 

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
Tập 32, Số 3, 2016
MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU  
1 .   Nguyễn Văn Kim,Vân Đồn - Quảng Ninh trong chiến lược biển Việt Nam-Tiềm năng và triển vọng phát triển
1
2 .   Nguyễn Văn Khánh,Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề
12
3 .   Phạm Văn Quyết, Phạm Quốc Thành,Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay
27
4 .   Phạm Thị Bích Ngọc,“NCKT” Viện công nghệ đầu tiên của Việt Nam 34
5 .   Trịnh Hồng Thái,Sự thay đổi của cơ cấu thị trường lao động của Việt Nam dưới tác động của sự tham gia sâu rộng vào các Cộng đồng tự do thương mại đa phương

41
TRAO ĐỔI  
6 .   Phạm Tuấn Huy,Mô hình liên kết khoa học và sản xuất ở một số Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
52
7 .   Kim Thị Diệp Hà,Nhận diện sự không tương thích giữa việc cấp phát tài chính với yêu cầu thực hiện đề tài theo đúng tiến độ
57
8 .   Đào Trường Giang,Giải pháp chính sách đổi mới công nghệ theo định hướng thị trường kéo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp viễn thông (nghiên cứu trường hợp GTEL, Bộ Công An)

66
9 .   Trịnh Ngọc Thạch,Phân tích bối cảnh và khả năng tham gia vào các tổ chức quốc tế của Việt Nam
75

Thông tin liên hệ:
Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547
E-mail: chuyensancsql@gmail.com
Website: http://www.ipam.edu.vn 
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 130880 khách hàng bình chọn