IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 1, 2015

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tạp chí Tập 31, Số 1, 2015 với nhiều bài viết  chất lượng trong lĩnh vực chính sách và quản lý. 

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
Tập 31, Số 1, 2015
MỤC LỤC

1 .  Vũ Cao Đàm, Vấn đề bức xúc đặt trước nghiên cứu chính sách trong những năm trước mắt 
1
2 .  Lê Quân, Tạ Huy Hùng, Mai Hoàng Anh, Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc (Link pdf)
6
3 .  Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường,Một vài vấn đề phương pháp luận về đánh giá chính sách phát triển vùng 
19
4 .  Đào Thanh Trường,Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế: Một số phân tích từ góc nhìn biến đổi khung mẫu
28
5 .  Phạm Huy Tiến,Cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển của Việt Nam
45
6 .  Mai Hà, Trọng dụng trí thức: Chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế
52
7 .  Đặng Ngọc Dinh,Nghiên cứu đánh giá chính sách 57
8 .  Thích Bảo Nghiêm,Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở nước ta
63

Để xem đầy đủ nội dung của từng bài viết, xin vui lòng truy cập vào đây.

Thông tin liên hệ:
Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547
E-mail: chuyensancsql@gmail.com
Website: http://www.ipam.edu.vn
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 1, 2015 Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 1, 2015 By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 130882 khách hàng bình chọn