IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 33, Số 1, 2017

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tạp chí Tập 33, Số 1, 2017 với nhiều bài viết  chất lượng trong lĩnh vực chính sách và quản lý. 

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
Tập 33, Số 1, 2017
MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU  
1 .    Phạm Đại Dương, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thúy Hiền,Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam: Một tiếp cận phân tích cơ sở pháp lý

1
2 .    Trịnh Ngọc Thạch,Hai vấn đề của quản trị Đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
11
3 .    Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh,  “UBER” nhân lực R&D - Một  tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực hiện nay
18
TRAO ĐỔI  
4 .   Nguyễn Đình Tấn, Phạm Gia Cường,Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
30
5 .   Nguyễn Hoàng Hải,Một số gợi ý về thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ ở Việt Nam
39
6 .   Phan Thị Thanh Trúc,Chính sách nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ du lịch Kon Tum
52
7 .   Nguyễn Văn Đồng,Quản lýmô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội
62
8 .   Hồ Thành Tâm, Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Tây Nguyên (1957-1961)
76
       
 
Thông tin liên hệ:
Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547
E-mail: chuyensancsql@gmail.com
Website: http://www.ipam.edu.vn
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 130876 khách hàng bình chọn