IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 2, 2015

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tạp chí Tập 31, Số 2, 2015 với nhiều bài viết  chất lượng trong lĩnh vực chính sách và quản lý. 

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
Tập 31, Số 2, 2015
MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU  
1 .  W.C.M. Mattens, Nguyễn Hữu Thành Chung, Nguyễn Hữu Đức,Phân tích cơ sở dữ liệu khoa học và quản lý nghiên cứu
1
2 .  Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thị Ngọc Anh,Tác động của sáng chế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14
3 .  Trần Văn Hải,Thương mại hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng trong các trường Đại học tại Australia – Những đề xuất cho Việt Nam
24
4 .  Đào Thanh Trường,Thực trạng hệ thống STI trong doanh nghiệp Việt Nam 33
TRAO ĐỔI  
5 .  Vũ Cao Đàm, Quy định số chuyên gia trong “biên chế cơ hữu” Là chính sách cam phận đi sau về khoa học
42
6 .  Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Quang Tuấn,Từ quyền tự chủ đến năng lực tự chủ ở các viện nghiên cứu – triển khai
48
7 .  Đinh Thanh Hà,Vai trò của hoạt động R&Dtrong việc nâng cao chất lượng thuốc y học cổ truyền
54
8 .  Phạm Thế Dũng,Chỉ số đổi mới công nghệ. Kinh nghiệm quốc tế và định hướng áp dụng cho Việt Nam
60

Để xem đầy đủ nội dung của từng bài viết, xin vui lòng truy cập vào đây.

Thông tin liên hệ:
Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547
E-mail: chuyensancsql@gmail.com
Website: http://www.ipam.edu.vn
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 2, 2015 Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 31, Số 2, 2015 By Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 31, Số 2, 2015 5 sao trên 130875 khách hàng bình chọn