IPAM
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 32, Số 1, 2016

Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tạp chí Tập 32, Số 1, 2016 với nhiều bài viết  chất lượng trong lĩnh vực chính sách và quản lý. 

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
Tập 32, Số 1, 2016
MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU  
1 .  Nguyễn Văn Khánh,Vài nét về chính sách liên quan đến nghiên cứu, phân tích và đánh giá việc triển khai Quyết Định 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phát triển vùng Tây Bắc

1
2 .  Vũ Cao Đàm,Nhận diện rào cản trong việc thực hiện Quyết định số 79/2005 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng cho các vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

13
3 .  Trần Văn Hải, Nguyễn Như Hải,Những bất cập của hệ thống văn bản, chính sách để thực thi Quyết định 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ
22
4 .  Mai Hà, Hoàng Văn Tuyên, Đào Thanh Trường,Chính sách xã hội cho phát triển toàn diện tại Việt Nam
29
TRAO ĐỔI  
5 .  Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Kim Khánh Ly, Joachim H. Spangenberg, Josef Settele, Vera Tekken, Beatriz Rodríguez-Labajos, Tiếp cận phân tích chính sách trong triển khai công nghệ sinh thái ở Việt Nam: Kinh nghiệm từ LEGATO - một dự án liên ngành


49
6 .  Lê Thị Thu Hà, Bước tiến mới trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý 68
7 .  Hồ Như Hải, Đỗ Vũ Phương Anh,Xây dựng khung năng lực lãnh đạo cho Ban điều hành doanh nghiệp tư nhân sử dụng phương pháp Delphi
79
8 .  Trịnh Ngọc Thạch, Đào Thị Thu Thủy,Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ - Kinh nghiệm từ Mỹ và Ứng dụng ở Việt Nam
95

Thông tin liên hệ:
Viện Chính sách và Quản lý, Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 35587547; (84-4) 35587547
E-mail: chuyensancsql@gmail.com
Website: http://www.ipam.edu.vn
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 32, Số 1, 2016 Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Tập 32, Số 1, 2016 By Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 32, Số 1, 2016 5 sao trên 130877 khách hàng bình chọn