IPAM
Tiếng Việt English

Tuyển dụng

Trong khuôn khổ dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2020, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ in ấn sách
Trong khuôn khổ dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2020, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Một tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi kinh tế, xã hội, sinh thái và nhận thức về chính sách ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan về Chuyển đổi xã hội, sinh thái và kinh tế tại Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành hai khóa tập huấn. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn.

Trong khuôn khổ dự án “ Một tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi kinh tế, xã hội, sinh thái và nhận thức về chính sách ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2019, Viện Chính sách và Quản lý, Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và Hội đồng nhân dân trong quá trình phân tích và hoạch định chính sách tại việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý có nhu cầu thực hiện tổ chức buổi gặp mặt, Viện cần tuyển dụng một số vị trí.

Trong khuôn khổ dự án “Các tiếp cận tiên tiến về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý tiến hành tổ chức hội thảo tại Cần Thơ. Viện chúng tôi có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ tổ chức dịch vụ
Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và Hội đồng nhân dân trong quá trình phân tích và hoạch định chính sách tại việt Nam” được kí kết hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN và Viện Rosa Luxemburg, CHLB Đức năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý có nhu cầu thực hiện tổ chức buổi gặp mặt
← BACK
  Trang1234
↑ TOP
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
tuyen dung tuyen dung By tuyen dung 5 sao trên 28456 khách hàng bình chọn