IPAM
Tiếng Việt English
Lớp tập huấn về “Kỹ năng hoạch định và vận động chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội"
Lớp tập huấn về “Kỹ năng hoạch định và vận động chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Thuyết trình của Giáo sư Michael Brie về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Thuyết trình của Giáo sư Michael Brie về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và hoạch định chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và hoạch định chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Tọa đàm quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội”
Tọa đàm quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức về nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội”
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á và Lễ ra mắt Giám đốc mới
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á và Lễ ra mắt Giám đốc mới
Buổi gặp mặt Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Chính sách và Quản lý
Buổi gặp mặt Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Chính sách và Quản lý
Viện Chính sách và Quản lý được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN
Viện Chính sách và Quản lý được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN
Project Agreement Signing Ceremony between IPAM and Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia.
Project Agreement Signing Ceremony between IPAM and Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia.
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”
Khóa tập huấn “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” tại Thái Bình
Khóa tập huấn “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” tại Thái Bình
Khóa tập huấn “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” tại Thái Bình
Khóa tập huấn “Kỹ năng thẩm định và đánh giá chính sách” tại Thái Bình
Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng quản lý nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam”
Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng quản lý nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam”
Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng quản lý nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam”
Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng quản lý nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam”
GS.TS Nguyễn Văn Khánh: Xây dựng IPAM trở thành đơn vị nghiên cứu xuất sắc hàng đầu về khoa học chính sách tại Việt Nam
GS.TS Nguyễn Văn Khánh: Xây dựng IPAM trở thành đơn vị nghiên cứu xuất sắc hàng đầu về khoa học chính sách tại Việt Nam
15 năm hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg
15 năm hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg
Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách” tại Đắk Lắk
Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách” tại Đắk Lắk
Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu chính sách và quản lý ở Việt Nam: Thành tựu và triển vọng”
Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu chính sách và quản lý ở Việt Nam: Thành tựu và triển vọng”
VNU - University of Social Science and Humanities Hanoi
VNU - University of Social Science and Humanities Hanoi
Institute of Policy and Management
Institute of Policy and Management
Upcoming Events
Search
Partners
  • USSH
  • LEGATO
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Germany
  • Lund University
  • IDRC
Member area
INSTITUTE OF POLICY AND MANAGEMENT
Address: 2nd Floor, Block D, No.336 Nguyen Trai Street – Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
Tel: 04.35587547
Website: ipam.edu.vn | Email: ipam@ussh.edu.vn
 
IPAM IPAM By Viện chính sách và Quản lý IPAM 5 sao trên 999 khách hàng bình chọn