IPAM
Tiếng Việt English
BẾ MẠC TRẠI HÈ KHOA HỌC SETY 2022 “CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI – XÃ HỘI VÀ GIỚI TRẺ: TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG”
BẾ MẠC TRẠI HÈ KHOA HỌC SETY 2022 “CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI – XÃ HỘI VÀ GIỚI TRẺ: TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG”
Tiếp đại diện của Viện Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức)
Tiếp đại diện của Viện Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức)
Tọa đàm “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách”
Tọa đàm “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách”
An ninh môi trường ở Việt Nam: từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn
An ninh môi trường ở Việt Nam: từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn
"Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: lĩnh vực Hành chính”
Một tiếp cận về chính sách STI của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Một tiếp cận về chính sách STI của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tọa đàm “An ninh môi trường ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Hải Phòng
Tọa đàm “An ninh môi trường ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Hải Phòng
Khóa tập huấn Kỹ năng Phân tích và hoạch định chính sách tại Vĩnh Long (25-27/09/2019)
Khóa tập huấn Kỹ năng Phân tích và hoạch định chính sách tại Vĩnh Long (25-27/09/2019)
Lớp tập huấn về “Kỹ năng hoạch định và vận động chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội"
Lớp tập huấn về “Kỹ năng hoạch định và vận động chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và hoạch định chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và hoạch định chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
Viện Chính sách và Quản lý được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN
Viện Chính sách và Quản lý được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á và Lễ ra mắt Giám đốc mới
Hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á và Lễ ra mắt Giám đốc mới
Project Agreement Signing Ceremony between IPAM and Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia.
Project Agreement Signing Ceremony between IPAM and Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia.
Thuyết trình của Giáo sư Michael Brie về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
Thuyết trình của Giáo sư Michael Brie về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội
VNU - University of Social Science and Humanities Hanoi
VNU - University of Social Science and Humanities Hanoi
Institute of Policy and Management
Institute of Policy and Management
Partners
  • USSH
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Lund University
  • IDRC
Member area
INSTITUTE OF POLICY AND MANAGEMENT
Address: 2nd Floor, Block D, No.336 Nguyen Trai Street – Thanh Xuan District - Hanoi - Vietnam
Tel: 04.35587547
Website: ipam.edu.vn | Email: ipam@ussh.edu.vn
 
IPAM IPAM By Viện chính sách và Quản lý IPAM 5 sao trên 999 khách hàng bình chọn